رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان- قسمت …

به طور کلی مزایای به کار گیری توانمند سازی را می توان در دو طبقه تقسیم بندی نمود:۱- مزایای سازمانی۲- مزایای فردیمزایای سازمانیبسیاری از نویسندگانی که برمزایای سازمانی توانمند سازی تمرکز کرده اند چنین فرض می نمایند که در پس تلاش هایی که موجب توانمند شدن محیط کار می شوند یک نیروی محرکه وجود دارد. […]

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت ریسک به روش FMEA در …

رشد کسب و کار از طریق ریسک پذیری ریسک پذیری قسمت جدایی ناپذیر هر کسب و کاری است. همچنان که دکتر پیتردراکر در دهه ۱۹۷۰ عنوان کرد، “فعالیت اقتصادی یعنی بکارگیری منابع کنونی برای کی آینده نامطمئن”. تنها چیزی که در مورد آینده قطعی است، عدم اطمینان و ریسک است. بررسیهای تاریخی که توسط دکتر […]