بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۴

متغیر تمایل[۴۱]میزانی که یک تبلیغ، باعث ایجاد تمایل در مخاطب جهت خرید کالا یا خدمت می گردد.به گفته ( همان ) تحریک میل افراد مرحله دشواری است. تبلیغ کننده باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر می کنند. پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد کند که کالایی که قصد معرفی و عرضه آن را […]

مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت …

کُربن، هانری، تاریخ فلسفۀ اسلامی، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران: انتشارات کویر، چاپ هفتم، ۱۳۸۸٫کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، قم: مؤسسه آل‌البیت، چاپ اول، ۱۳۶۳٫کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.ــــــــــ ، المصباح (جنه الأمان الواقیه و جنه الإیمان الباقیه)، قم: دار الرضی (زاهدی)، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.کلاباذی، محمد، کتاب التعرف، تهران: […]

مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت ۴

سؤال‌های اصلی و فرعی مبحث اصلی در این تحقیق اصول و مبانی تعالیم سلوکی اهل‌بیت و میزان تأثیر آن بر تصوف است لذا سؤال‌های اصلی عبارتند از: ۱- مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت کدامند؟۲- تأثیر این مبانی و اصول بر جریان تصوف چیست؟مباحث فرعی‌تر در این تحقیق بررسی ویژگی‌های عرفان اهل‌بیت، سیر تاریخی و […]

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۵

۲ – ۲ – ۳ . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانبطور کلی مدل‌های مختلفی جهت تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در مقابل ذی‌نفعان وجود دارد. از آنجایی که هر شرکتی دارای خصوصیات منحصر بفرد خود بوده و این خصوصیات بر دیدگاه‌ها و نحوه عملکرد و استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی آن‌ شرکت تأثیرگذار می‌باشد، بنابر […]