فایل دانشگاهی – ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت ۶

١- درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتی و عمومی ٢- درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصی ٣- درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی ۴- درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی۵- درآمدهای متفرقه (نظیرحقوق بازنشستگی، درآمد ازمحل اجاره املاک ومستغلات و…)۶- درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دومدر سطح کلان نیز درآمد ملی […]