• کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات پست بانک درروستاها
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه راهکاری برای آموزش دورروستا
 • دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت الکترونیک
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کشاورزی
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفع آفات
 • برخی از موارد کاربرد این فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار کشاورزی عبارتند از :

  • گسترش بازارهای روستاییان و کوتاه شدن دست واسطه ها
  • کاهش اثرات بلایای طبیعی و آفات نباتی
  • گسترش تحقیق و ترویج کشاورزی
  • کاهش فاصله محققان و کشاورزان
  • کاهش میزان ریسک محصولات کشاورزی
  • هواشناسی علمی و پیشرفته
  • اطلاعات دقیق از نوسانات قیمتها
  • آموزش کشاورزی ازراه دور
  • آگاهی از سیاستها و اهداف کلی کشور در بخش کشاورزی
  • استاندارد محصولات
  • پیش بینی بازار
  • کاربرد در تهیه فرمولهای غذایی در تغذیه دام. (محمدی و همکاران ، ۱۳۸۸)

  فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر فواید اقتصادی اثرات زیادی چون توسعه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را در روستاها در پی دارد . با ورود این فناوری در روستاها معضلاتی چون بیکاری، مهاجرت به شهرها ، فقدان بهداشت و مسافرتهای غیرضروری کاهش می یابد . آموزش جوانان روستایی و فرهنگ سازی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امورات مختلف زندگی روستاییان از اولین گامهای توسعه این فناوری در روستاها می باشد . فقدان سیاست کلی و جامع دولت در جهت توسعه فناوری اطلاعات در روستاها به عنوان بخش عظیمی از نیروهای مولد جامعه ، نبودن بستر مخابراتی مناسب جهت تبادل اطلاعات در روستاها ، عدم آشنایی و مهارت روستاییان در استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات ، جمعیت کم و پراکندگی روستاها ودرآمد پایین روستاییان ، از مهمترین چالشهای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در روستاها می باشد .
  ۲-۷- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات :
  در عصر نوین سازمانها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشمگیر بر اطلاعات تاکید دارند . اطلاعات قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود ، صاحب قدرت است . شرایط متغیر محیطی نیاز به اطلاعات را بیش از پیش نشان می دهد و این امر ضرورت جمع آوری ، ثبت ، پردازش و نیز توزیع اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان دو چندان می سازد . اطلاعات مفهومی نسبی است و ویژگیهای خاصی را به خود اختصاص می دهد . این ویژگیها بسته به سطح سازمانی متفاوت می باشند . ( صرافی زاده ، ۱۳۸۳ )
  ۲-۸- پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان :
  نگاه نوین به مسایل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیر گذار فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزار های جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان ها و گسترش اقبال عمومی مدیران به انجام اطلاع رسانی در حیطه شبکه جهانی  اینترنت حتی به صورت ظاهری امری است که باید با توجه و دقت خاصی به آن نگاه کرد و راهکار های مناسب را در بستر های موجود مشخص و به کاربست تا ابزار های موثر در پیشرفت شاخص های ICT در سازمان به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار گیرد. گسترش و پیچیدگی علوم رایانه و فرآیند های تولید تا توزیع اطلاعات با توجه به تنوع تخصصهای علمی و فنی به حدی است که هرکس نمی تواند به تنهایی در تمام  ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی صاحب دانش های لازم باشد. با این وجود مدیر یک سازمان باید در حد لازم از اطلاعات تخصصی و پایه برخوردار باشد.
  یکی از اساتید دانشگاه برکلی در نظریه خویش « رشدجدید اقتصادی» عنوان می‌کند که در عصرحاضر، عامل رشد اقتصادی سرمایه، نیروی انسانی‌ و مواد خام نیستند بلکه دانش و افکار جدید سبب شکوفایی اقتصادی می‌شود و سرمایه کشورها تابعی ازعلم و عقاید است(حسینی،۱۳۸۵).
  با توجه به نقش مهم عامل نیروی انسانی در استفاده از فناوری، بررسی عوامل در پذیرش و افزایش کارگیری نظام مند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها مهم می باشد (ناخدا ، ۱۳۸۴)
  امروزه در سازمان های بزرگ رسالت استقرار، توسعه و نظارت بر این فناوری ها بر عهده واحد های ICT می باشد که بر حسب تنوع و حجم کار از متخصصین مختلفی تشکیل می شود. مدیریت ICT سازمان امری است که باید با نظارت مستقیم مدیر سازمان همراه باشد، تا هماهنگ و همسو با سایر برنامه ها در مدیریت باشد.
  هدایت راهبردی ICT در سازمان توجه به کاربران و افرادی است که باید از این فناوری استفاده کنند. برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی گروه های  کاری، ترغیب و تشویق کارمندان و کارشناسان به استفاده از فناوری اطلاعات در ابعاد کاری و همچنین طراحی مدل های کوچک و آزمایشی برای گسترش آگاهی و تجربه افراد می باشد.
  از زمان ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی محققان از دیدگاه‌های مختلف به بررسی آثار و تبعات ناشی از این فناوری‌ها پرداخته‌اند. با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، مطالعه پذیرش این فناوری‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و محققان مختلف سعی کرده‌اند عواملی را که در پذیرش فناوری اطلاعات تاثیرگذار هستند، شناسایی نمایند تا بتوانند استفاده از این فناوری‌ها را افزایش دهند. پذیرش، یک پدیده چند بعدی است و شامل مجموعه وسیعی از متغیرهای کلیدی می‌باشد که برخی از آنها شامل ادراکات، اعتقادات، نگرش‌ها، ویژگی‌های افراد و میزان درگیری با فناوری اطلاعات است(چانگ و چی‌یونگ ، ۲۰۰۱).
  پذیرش کاربران به عنوان «علاقه مشهود در بین یک گروه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور انجام وظایفی که این فناوری‌ها برای پشتیبانی از آن وظایف طراحی شده‌اند»، تعریف می‌شود(دیلون و موریس ، ۱۹۹۶).
  پذیرش فناوری، نگرش ذهنی کارمندان سازمان به فناوری را مورد توجه قرار می دهد. پذیرش فناوری به طور ویژه به رغبت کارمندان به پذیرش و اتخاذ محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری برای انجام امور سازمانی مربوط می شود. (مجیدی ، ۱۳۸۲)
  ۲-۹- الگوهای پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات :
  بر اساس بررسی‏های صورت گرفته، مدلها و روش‏های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطّلاعات به کار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها «مدل پذیرش فناوری» است که به بررسی عوامل در سطح فردی می پردازد. این مدل در پژوهش های زیادی در کشورهای گوناگون به کارگرفته شده و قابلیت کاربرد آن تأیید شده است (شیخ شعاعی و علومی،۱۳۷۸)
  برای استقرار تکنولوژی اطلاعات ، مدلهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است . برخی از این مدلها مبنای تئوریک دارند و برخی دیگر به صورت مستقیم از بررسی ادبیات ، مشاهدات و تجارب حاصل شده اند . مدلهایی با مبنای تئوریک غالباً بر پایه نظریه های تغییر یا به طور کلی نظریه های رفتاری بنا شده ، پذیرش و استقرار یک تکنولوژی جدید اطلاعاتی را ناشی از یک نگرش، یا یک قصد رفتاری یا نهایتًا یک رفتار که منجر به پذیرش تغییر می شود می دانند .یک پیامد این تغییرات این است که باید نظریه‌هایی داشته باشیم که تأکید کمتری بر اثرهای فناوری و تأکید بیشتری بر شیوه استفاده افراد مخاطب از فناوری داشته باشند( سورین و تانکارد، ۱۳۸۱). بمنظور تعیین عوامل موثر بر کاربرد فناوری در یک سازمان مدلهای مختلفی وجود داردکه عبارت از مدل تئوری عمل مستدل، مدل پذیرش فناوری، مدل استفاده از رایانه های شخصی، مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، تئوری اشاعه نوآوری، نظریه شناخت اجتماعی و تئوری پذیرش سیستمهای فنی اجتماعی هستند.
  مدل پذیرش فناوری، یکی از عمیق ترین چارچوب هایی است که اغلب در مطالعات استفاده می شود تا به پیش بینی و توضیح استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر و راه حل آنها، بپردازد. این مدل توسط دیویس در سال ۱۹۸۹ جهت پذیرش به صورت عمومی شد و برای سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت (هالاوی و مک کارتی[۳۰]، ۲۰۰۷).
  ۲-۹-۱- نظریه عمل مستدل[۳۱] :

  Tags: