با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم لیلا منتظری در رشته : مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
تحت عنوان : پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ / /۱۳۹۲ تشکیل گردید.
در این جلسه، پایاننامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره ۱۸ ) با احتساب نمره مقاله( ، امتیاز عالی دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر فرزین فرحبد
استاد (استادان مشاور): دکتر سعید باقرسلیمی
هیأت داوران: دکتر ابراهیم چیرانی
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد: دکتر فرزین فرحبد
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

)اطلاعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی تکمیل گردد)
نمره حاصل از ارزشیابی مقاله دوم و بیشتر(دستاورد پژوهشی)، دنشجو طبق بخشنامه شماره ۳۱۱۵۶۷/۷۳ مورخه ۱۸/۹/۹۲ ( ازسقف ۱نمره ) ۱۸ محاسبه و نمره نهایی پایان نامه ( مجموع نمره دفاع و مقاله ) با درجه عالی و نمره به عدد ۱۸ به حروف هیجده تمام به تصویب رسید.
تأیید کارشناس حوزه پژوهشی تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
*************** توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است. ***************
form hh.jpg
لیلا منتظری
مدیریت دولتی _ نیروی انسانی
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدل UTAUT
در دهیاران استان گیلان
۱۸ عالی
لیلا منتظری
تقدیر و تشکر:
حمد و سپاس بیکران خداوند مهربان را که فرصت و نعمت تحصیل علم و دانش را بر من ارزانی فرمود.
از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فرزین فرحبد به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی های با ارزششان در مراحل مختلف نگارش این پایان نامه کمال سپاس و امتنان را دارم.
و تقدیر و تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی که با دقت نظر خاصی مشاوره لازم در این خصوص ارائه نمودند.
و سپاس فراوان از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم چیرانی که با قضاوت و داوری خویش این پژوهش را در هرچه پربارتر شدن یاری نمودند.
همچنین از کلیه اساتید بزرگوار گروه که توفیق شاگردی شان نصیبم شد صمیمانه تشکر می نمایم.
بدین وسیله مراتب قدردانی خود را از حمایت های بی شائبه جناب آقای مهدوی مدیر کل محترم امور روستایی استانداری گیلان و کارشناسان محترم آن دفتر و کلیه دهیاران محترمی که در تدوین این پایان نامه یاری ام نمودند، اعلام می دارم.
این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم می کنم به :
روح پاک و مطهّر پدرم
به وجود نازنین مادرم

Tags: