منبع مقاله با موضوع پناهی،، ناامیدی،، ، رهاشدگی

می‌دهد. او واکنش های اولیه خود را نوعی حس بی پناهی، ناامیدی، رهاشدگی و تنهایی توصیف می کند که در این میان حس غیبت خدا یا سکوت خدا بدترین حسی است که به انسان دست می دهد. وی ادا

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *