منبع تحقیق درباره قصد مجرمانه

و باعنایت به اینکه درتعریف شروع به جرم آورده شده که هرکس قصد ارتکاب جرمی را نماید و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود،قائل به قابل مجازات بودن نقض قریب الوقوع شد .اما این نظر چندان صحیح و منطقی نمی باشد ؛چرا که طبق این تعریف باید اقداماتی که در راستای تحقق قصد مجرمانه صورت می پذیرد ،خود عنوان مجرمانه داشته و به عبارتی جرم مستقلی باشد و فرد شروع کننده به مجازاتی که برای اقدامات صورت گرفته در نظر گرفته شده محکوم می شود که همواره در مقایسه با میزان مجازات جرم اصلی از شدت کمتری برخورداراست.حال آنکه در ماده 61 این قانون فقط میزان مجازات جرائم اصلی پیش بینی شده و اعمال مجازات جرم اصلی بر جرم شروع به اجراء که دراینجا همان نقض قریب الوقوع می باشد،با اصول حقوق جزا مخالف است.به علاوه درماده 61 ، مقنن اعمالی را در ماده 15 در نظر داشته که منتهی به نقض حق دارنده حق اختراع شود و این در حالی است که در نقض قریب الوقوع هنوز نقضی پدیدار نگشته است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از ایرادات وارد بر ماده 61 این است که میان تجاوز به حقوق مخترع و مجازات این تجاوز اعم از حبس وجزای نقدی تناسب نیست ؛برای مثال در مورد نقض حقوق مخترعی که اختراع او به قیمت هنگفتی می تواند مورد داد وستد واقع شود ،جزای نقدی اندک مذکور در ماده 61 به هیچ وجه نمی تواند عادلانه باشد و باید در راستای تناسب جرم و مجازات در این مورد اقدام به عمل آید و قاضی بتواند مجازاتی متناسب با شدت عمل ارتکابی و همچنین سودی که در اثر این نقض حقوق مخترع عاید متجاوز می شود ، صادر نماید.

یکی از نکاتی که در بحث حمایت از حقوق مخترعین در نظام قانونگذاری ایران قابل توجه است ، حمایت دوسویه ای است که ازحقوق پدیدآورندگان نرم افز
– Charging and other strategy consideration for infringement cases , Department of justice , April ,2001 .at: www.cybercrime.gov/ipmanual

Leave a Comment