مقاله رایگان سنجش عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری -دانلود پایان نامه ارشد …

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

ریشه واژه انگیزه از کلمه لاتین mover به معنای حرکت و جنبش گرفته شده می باشد . این واژه در مفهوم امروزی بیانگر فرایندهای روانشناسی می باشد که باعث تحریک ،هدایت پیگیری ، اقدامات و فعالیتهای داوطلبانه در جهت دستیابی به هدف مورد نظر می شوند چنانچه مدیران به دنبال هدایت موفقیت آمیز کارکنان ، در راستای دسترسی به اهداف سازمانی می باشند بایستی این فرایند روانشناسی را به خوبی بشناسند و درک کنند (کریتنرو ….، 1384 ، 205) اهمیت انگیزش در محیط کار در معادله ای که بیش از نیم قرن توسط مایر (1955) انتشار پیدا نمود مشخص شده می باشد لاتام (2007)

انگیزش ×‌ توانایی = عملکرد شغلی

معادله فوق نشان می دهد که چرا موضوع انگیزش از مبانی حیطه های مدیریت منابع انسانی ، روانشناسی صنعتی، و سازمانی، و رفتار سازمانی ، به حساب می آید و برای اینکه سازمانها بتوانند به اهداف خود دست یابند کارکنان بایستی عملکرد خویش را به سطحی اثر بخش و کارا برسانند . (شکرکن ، 1386، 2)

ایجاد انگیزش در سازمان یکی از مهم ترین عامل روان شناختی برای بکارگیری کارکنان و رسیدن به اهداف سازمانی و فردی می باشد تا به اهداف از پی تعیین شده برسند .

برای اینکه فردی به سطح بالایی از عملکرد برسد . بایستی تصمیم بگیرد که کار را انجام دهد (انگیزش) بتواند کار انجام دهد (توانایی). مواد وسایل مناسب انجام کار را در اختیار داشته باشد (محیط) نبود هر یک از زمینه ها به عملکرد لطمه می زند پس مدیر بایستی اطمینان حاصل کند که شرایط سه گانه فوق فراهم می باشد .

اهمیت انگیزش در مشاغلی که کوشش بیشتر کارکنان را می طلبد افزون تر می باشد . به فرض اینکه کارکنان از فرصت لازم برای ارائه عملکرد مساعد و مهارتهای مورد نیاز برای دستیابی به آن برخوردار باشند تحقق اثربخشی به وجود انگیزه در آنان بستگی دارد .

مفاهیم انگیزش در حال تحول می باشد . اکنون مدیران و محققان به این نتیجه رسیده اند که انگیزه کارکنان را نمی توان به سادگی با مدلها و مفاهیم پیشرفته تشریح نمود. یک چارچوب انگیزش زمانی می تواند دارای ارزش واقعی باشد که بتواند طیفی از پیچیدگی ها را که نمایانگر رفتار بشر می باشد در بر گیرد . از این رو برای داشتن عملکردی اثربخش ، سازمان بایستی بتواند مسائل انگیزش مؤثر در جلب علاقه افراد به عضویت در سازمان و مولد بودنشان را حل کند.

مدیر خوب می تواند با در نظر داشتن اولویت و خواسته ها و اهداف فردی و سازمانی از نظریه های مختلف انگیزش بهره گیری نماید تا کارکنان را به فعالیت قابل قبول برساند آنها را به کار مورد نظر سازمان وا دارد . به اصطلاح مدیر می تواند موتور حرکت کارکنان را روشن و تولید را بهبود بخشیده و مشکلاتی که برای رسیدن به اهداف سازمانی را هموار نماید. (علیزاده ، 1384 ، 5)

انگیزه مانند هر تمهید دیگر ، برای ایجاد انگیزش (بر انگیختن علاقه های بالقوه افراد) و تمایلات کارکنان لازم و ضروری هستند . انگیزه عامل بروز انگیزش می باشد .

مشوق ها به عنوان یک انگیزه هم می تواند باعث ایجاد جریان مثبت شوند یا آن که تبدیل به موانع شوند ((انگیزه ها)) می توانند زمینه ساز شکل گیری ((انگیزشهای)) متفاوتی شوند .

چنانچه پدیده «نور» را به عنوان یک انگیزه در نظر آوریم می تواند باعث ایجاد انگیزش های متفاوتی برای پروانه و سوسک حمام گردد پروانه به سوی آن جلب شده و سوسک حمام از آن می گریزد به این ترتیب ضروری به نظر می رسد تا انتخاب مشوق ها به عنوان «انگیزه» به صورت دقیقی متناسب با نوع کار و حرفه باشد زیرا که این اتفاق قابل پیش بینی می باشد تا چنانچه مشوق های مورد نظر متناسب با نوع کار و حرفه نباشد به جای آنکه عامل غلبه بر موانع و معضلات باشد تبدیل به موانع شوند. (ودادی ، 1386 ، 79)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما