علاوه بر این پست بخشی از تاریخ سیاسی و فرهنگی کشورها را در خود جای می دهد. تاریخ بخشی مهم از فرهنگ دولت ها و اقوام می باشد. چنانکه اتحادیه جهانی پست، تاریخ پست را تاریخ دولت های ملی می داند و اشاره می نماید که در سراسر جهان ادارات پست نقش اساسی در ملت سازی و ادغام اجتماعات پراکنده ایفا کرده اند. در اروپا، تصویر رئیس حکومت انگلستان، تزیین کننده تمبرهای پست سلطنتی است. استقلال جمهوری ایرلند روی پلکان ساختمان اداره پست دوبلین اعلام شد و آبرومندترین ساختمان در پایتخت اسپانیا، مادرید، ساختمان اداره پست مرکزی است. در آمریکا نیز اداره پست توانسته است «زنجیرهای همدلی» در سراسر کشور پدید آورد و به این ترتیب کشور را از فدراسیونی متشکل از ملت های جداگانه به یک منطقه سیاسی بزرگ تبدیل کند و با یک «تعهدنامه اتحاد» شمال و جنوب کشور را در سال های بعد از جنگ داخلی آمریکا متحد سازد. (مرکز تحقیقات پست، گزارش ۹۷، ۱۳۸۰ : ۲،۳)
۱۰-۴-۲بررسی نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی
خدمات پستی به عنوان زیرساختی اقتصادی و اجتماعی، شبکه ای ارتباطی را برای جابجائی هرگونه مرسوله فراهم کرده و در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت دارد. در بعضی از کشورهای جهان، خدمات پستی اصلی ترین و متداول ترین وسیله ارتباطی به شمار می رود. در نقاط روستائی کشورهای در حال توسعه، پستنامه تنها وسیله ارتباطی مهم بین توده مردم است و در زمینه های کسب و کار و تجارت نیز، وابستگی نزدیکی بین مبادلات و خدمات پستی دیده می شود. در کشورهایی که خدمات پستی به نحو شایسته و قابل اطمینان ارائه نمی شود، مردم مجبورند از سایر شیوهای ارتباطی گرانتر استفاده کنند که هزینه سنگین اجرائی و سرمایه گذاری را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.
سهم پست در ایجاد اشتغال و نسبتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) که به خود اختصاص می دهد نیز قابل توجه است. در عین حال که نمی توان میزان و حجم سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش از زیرساخت های اقتصادی را نادیده گرفت. در کنار این موارد باید به ویژگی های اقتصادی این زیرساخت توجه نمود :
خدمات پستی از نوع انحصار طبیعی است. انحصاری که برای صرف هجویی در مقیاس تولید و بدلیل نزولی بودن هزینه متوسط تولید هر کالا یا خدمت در دامنه وسیعی از تولید شکل گرفته است. از این رو، در این بازار هر چقدر میزان بیشتری از تقاضا و ترافیک پستی جامعه جذب شود، هزینه متوسط تولید کاهش می یابد و قادر خواهد بود قیمت های کمتری از مشتریان در یافت کند.
بررسی کشش قیمتی نشان داده است که پست در ردیف کالاهای کم کشش قرار دارد. یعنی افزایش قیمت، درآمد تولیدکننده را افزایش می دهد، این بررسی ها همچنین نشان می دهد که کشش درآمد پست۱٫۷ می باشد. بدین معنی که یک درصد رشد اقتصادی کشور، به ۷/۱ درصد رشد درآمد پست منجر می گردد و در واقع فعالیت پستی با رشد اقتصادی بیشتر رشد کرده و سهم بزرگتری از اقتصاد را بدست می آورد.
اگر یک کالا یا خدمت برای تولید سایر کالاها و خدمات بکار گرفته شود یک نهاده تولید محسوب می شود و افزایش تولید آن می تواند تولید سایر کالاها را افزایش دهد. زیرا تنگنای تولید از بین رفته و سبب افزایش کل تولیدات و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. یکی از ابزارهای شناسایی ماهیت فعالیت ها، محاسبه ارتباطات پیشین و پسین این فعالیت ها است. هرچه ارتباط پیشین یک فعالیت بیشتر باشد نشان می دهد که این فعالیت به عنوان کالای سرمایه ای یا واسطه ای برای تولید این کالا یا خدمت نیاز به سایر فعالیت های اقتصادی است. کالاهای صنعتی چنین ماهیتی دارند.
محاسبات انجام شده در مورد پست (برای سال ۸۲ ) نشان می دهد که پست با یک ضریب بالای پیشین برابر ۸۸/۰ و ضریب پسین ۴۷/۰ در زمره کالاها و خدمات واسطه ای اولیه برای تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار می گیرد. این محاسبات نشان می دهد که فعالیت پست همانند آموزش عمومی در کشور، یک فعالیت زیر بنایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.
بخش پستی در سراسر جهان بر حسب درآمدها و هزینه ها با کسری بودجه به کار خود ادامه می دهد. البته میزان زیان با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است. در حالیکه عملیات پستی در کشورهای پیشرفته تقریباً در نقطه سر به سر است. کشورهای با درآمد متوسط زیان هنگفتی را متحمل می شوند که از نظر عملکرد ۱۰ برابر بدتر از کشورهای ثروتمند است.
شرکت های پستی با حجم عظیم مسئولیت هایی که بر عهده دارند و با محدودیت های قانونی که در مسیر افزایش قیمت خدماتشان مواجه اند و نیز کاهش کمک های دولتی به آن ها، در یک دور باطل قرار می گیرد. (مرکز تحقیقات پست، گزارش ۲۸، ۱۳۸۳ : ۱۶)
فعالیت های اقتصادی در نهایت، با هدف «مبادله» کالاها و خدمات صورت می پذیرد و هر کجا که صحبت از مبادله هست پای خدمات پستی به میان کشیده می شود. وابستگی «مبادله» و خدمات پستی به حدی است که به جرات می توان گفت در غیاب خدمات پستی شیرازه فعالیت های اقتصادی متزلزل می گردد و امور جاری کشور با صرف وقت بیشتر و هزینه های به مراتب بالاتر انجام خواهد شد. علاوه بر فعالیت های اقتصادی، مناسبات اجتماعی و نیازهای فرهنگی، به ویژه در میان گروه ها و اقشار معینی از جمعیت کشور نیز از عوامل «مولد ارتباطات» پستی محسوب می شوند. با آن که عوامل یاد شده خود تحت تاثیر فعالیت های اقتصادی قرار دارند (همچنان که می توانند فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند)، اما به شکلی موثر بر کم و کیف فعالیت های اقتصادی، و به طریق اولی، در ایجاد ارتباطات پستی تاثیر می گذارند.
واقعیت این است که فعالیت های اقتصادی، به شرحی که گذشت، ایجاد ارتباط پستی می کنند. نقش عوامل اقتصادی در مقیاس کلان و بخشی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است و عوامل اقتصادی «مولد ارتباط پستی» و درجات ضعف و قدرت و تاثیر هر یک از آن ها آشکار گردیده است.
رویکردها و مناسبات اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی، اشتغال زایی فعالیت های پستی، نیاز پستی روزافزون جامعه، توانمندی فرآیندهای عملیات پستی در انجام بسیاری از امور فردی، اجتماعی و فراگیر ملی، عدم استطاعت قانونی و کاربردی بخش دولتی پست، موجب شده تا دولت ها همانند سایر بخش ها به آزادسازی و مقررات زدایی در بخش پست مبادرت ورزند و ضمن آنکه بخش های غیردولتی را در انجام امور پستی ترغیب نموده، تعرفه گذاری بخشی از خدمات پستی را تابع منطق اقتصادی بازار (کشش قیمت ها مبتنی بر عرضه و تقاضا) نمایند.
۱۱-۳-۲نقش پست در صرفه جویی و بهره وری ملی
امروزه کمتر کسی است که برای آشنایان خود نامه بنویسد و به صورت مکاتبه ای به احوال جویی آن ها بپردازد. فن آوری های نوین عصر ارتباطات، ارتباط با دیگران را سهل و توأم با صدا و تصویر کرده است و به آن حلاوتی بخشیده که اگرچه جایگزین ارتباط مکاتبه ای نیست، اما خود حلاوتی دیگر دارد. با این حال، آیا می توان گفت فرهنگ مکاتبه و نیاز پستی مردم از بین رفته است؟ و آیا جوامع امروزی، جایگزین مناسب تری برای پست یافته اند؟ بی تردید پاسخ منفی است. نگاهی به آمار ترافیک پستی، آن هم نه در فراسوی مرزها که پست به جایگاه واقعی خود رسیده، بلکه در کشور خودمان، حکایت از روند صعودی جابجایی مرسوله در شبکه پستی دارد، به گونه ایی که در طی سال های ۷۵ تا ۸۵ قریب به۷۰۰ میلیون مرسوله بر جمع ترافیک پستی افزوده شده و این روند همچنان ادامه دارد.
شاید با پرهیز از قیاس آرمانی بین این حجم ترافیک در مقایسه با دیگر کشورها، بتوان تحلیلی بومی و درست از این وضعیت داشت. در پیام دبیرکل اتحادیه جهانی پست به مناسبت روز جهانی پست سال ۲۰۰۲، به رشد ۲/۵ درصدی ترافیک پستی در جهان تا سال ۲۰۰۵ اشاره شده و این در حالی است که پست ایران طی پنج سال اخیر شاهد رشد ۱۳۵ درصدی بوده است[۹۳]. این آمار نشان می دهد پست ایران با شناسایی و جذب بازارهای جدیدی که از آن ها به عنوان مشتریان کلان یاد می شود، حرکت ها و اقدامات نوینی را آغاز کرده که البته کشورهای توسعه یافته پیشگام آن بوده اند. پست ایران، امروزه به مراتب از مبادله صرف پیام های میان فردی فراتر رفته و با تبیین و ترویج فرهنگ مکاتبه برای سازمان های دولتی و خصوصی که با مردم سروکار بسیار دارند، به سمت زیربنایی کردن فعالیت پست در کل جامعه پرداخته است. در واقع این درست است که همه ما به مراتب کمتر از گذشته برای هم نامه می نویسیم، ولی همه ما به گونه ای سازمان یافته ناگزیر شده ایم برای ثبت نام در آزمون ها، ارسال مدارک و گرفتن دفترچه آماده به خدمت، مدارک راهنمایی و رانندگی (خدمات خودرویی) و هزاران کار ضروری دیگر و تامین نیازهای خود از پست و خدمات پستی استفاده کنیم.
بنابراین کاهش نامه های میان فردی هرگز به معنای کاهش مکاتبه در سطح جامعه نیست. آنچه روی داده، بیشتر جابجایی در نحوه ارتباطات میان فردی مردم است. اتفاقاً رویکردی کلان و واقع نگر به نقش و جایگاه پست در زندگی جمعی امروز بیانگر آن است که جامعه به سمت گسترش فرهنگ مکاتبه به جای مراجعه حرکت می کند و این رویداد کاملاً مطابق با جهت گیری ها و برنامه ریزی های کلان کشور و شبکه پستی است. دیگر کمتر سازمانی است که امور و فعالیت های خود در بخش ارتباط با مردم را بدون بهره گیری از این شبکه گسترده و به هم پیوسته ای که تا اعماق روستاها نیز کشیده شده است، انجام دهد. توزیع دفترچه میلیون ها داوطلب کنکور و ، ارائه انواع خدمات خودرویی با هماهنگی نیروی انتظامی، ثبت نام مشمولین آماده به خدمت سربازی، ثبت نام آزمون های استخدامی، توزیع انواع قبوض تلفن، برق، گاز، آب، عوارض و …، و هزاران کار ریز و درشت که هرکدام از بار ترافیکی و تردد درون شهری و بین شهری مردم کاسته و تسهیلات لازم برای ارتباط مردم با سازمان ها را فراهم می کند، نمونه هایی از گسترش فرهنگ مکاتبه در جامعه است. نقش و اهمیت این امر وقتی جلوه بیشتری می یابد که فرض کنیم این چندصد میلیون ترافیک (یعنی مکاتبه ) هم بر تعداد مراجعات و رفت و آمد درون شهری و میان شهری مردم افزوده شود.
بی تردید، ارمغان این فرهنگ مکاتبه، رویه ها و امور سازمان یافته، کاهش تردد، ترافیک و آلودگی های زیست محیطی، صرفه جویی در زمان، هزینه و منابع شخصی و ملی است و این همه به خاطر نقش آفرینی پست در جامعه نوین برای رفع نیازهای زندگی امروز است. از همین رو، شناخت و استفاده درست سازمان ها، وزارتخانه ها و همه بخش های جامعه از امکانات و توانمندی های شبکه پستی زمینه ساز گسترش و نهادینه شدن فرهنگ مکاتبه به جای مراجعات غیر ضروری و مضر است.
۱۲-۴-۲ بررسی نقش و جایگاه پست در نظام سیاسی
یکی از مهمترین کارکردهای پست در هر کشور بهره گیری از توانمندی ها و قابلیت های آن در اداره امور جامعه، بوسیله حکومت هاست. بررسی سیر تاریخی ایجاد پست نیز حاکی از نگاه جدی حکومت به این نهاد و تحت اختیار داشتن آن، در همه اعصار و زمان هاست. تا جایی که حتی هم اکنون که شرایط حاکم بر دولت ها و مناسبت های جهانی حرکت به سمت آزادسازی و خصوصی سازی نهادهای اجتماعی را امری ناگزیر کرده است نیز، پست تقریباً در همه کشورهای جهان بصورت دولتی اداره می شود. اکنون پست در نقش سازمانی است که دولت ها خدمت رسانی و تأمین رفاه اجتماعی جامعه را در بستر این سازمان محقق می بینند.
۱۳-۴-۲بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه حکومت – مردم
پست نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در تسهیل روابط دو سویه حکومت – مردم ایفا می نماید. به طور کلی در گزارشی که توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی شرکت پست انجام گرفته، در بررسی بازارهای بالقوه پستی، موارد زیر تحت عنوان «انجام اموری که به وسیله شبکه پستی به صورت عرضه خدمات پستی قابل انجام است» دیده شده می شود. از آنجایی که بسیاری از این امور توسط سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شوند، می توان نقش نظام پستی در ارتباط دو سویه حکومت- مردم را در این قالب بررسی نمود.
۱-۱۳-۴-۲مور ثبت احوال
تعویض شناسنامه های قدیمی در شهرها با مراجعه متقاضیان به واحدهای پستی، تعویض شناسنامه های قدیمی در روستاها با مراجعه مأمور پست به روستاها، صدور شناسنامه نوزاد، ابطال شناسنامه متوفی، ثبت ازدواج و طلاق، عکس دار نمودن شناسنامه ها، تسلیم دادخواست برای هیأت های حل اختلاف یا کمیسیون تشخیص سن، انجام کلیه استعلامات ثبتی از ثبت احوال، صدور رونوشت شناسنامه با اصل آن، درخواست تغییرات در نام و یا نام خانوادگی، دریافت گواهی شهود برای تأیید ولادت، دریافت گواهی ولادت از بیمارستان، اخذ کوپن ارزاق عمومی نوزاد، اضافه نمودن تعداد خانوار در دفترچه بسیج اقتصادی و کاردکس مربوطه، گرفتن دفترچه بیمه نوزاد، امور فوت شدگان، کم نمودن تعداد خانوار از دفترچه بسیج اقتصادی خانواده متوفی و تهیه گواهی انحصار وراثت.
۲-۱۳-۴-۲-امور مزدوجین
کم نمودن تعداد خانوار در دفترچه بسیج والدین و صدور دفترچه بسیج اقتصادی جدید برای مزدوجین، ثبت نام مزدوجین برای دریافت کالا از ستاد جهیزیه، تحویل کالاهای اختصاص یافته به هر زوج به نشانی آن ها از ستاد جهیزیه.
۳-۱۳-۴-۲-امور آموزشی
ثبت نام دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در واحدهای آموزشی، ثبت نام قبول شدگان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تحویل کتاب های درسی ابتدائی به مدارس سطح کشور، توزیع لوازم التحریر بین واحدهای آموزشی سطح کشور، توزیع کتاب های درسی بین کتابفروشی ها، پرداخت کمک هزینه دانشجویان از طریق پست مالی، انجام امور آموزشی مکاتبه ای و نهضت سواد آموزی.
۴-۱۳-۴-۲-امور بیماران
اخذ جواب آزمایش ها و تحویل آن در نشانی بیماران، پرداخت صورتحساب بیمارستان از طریق حساب پس انداز پستی، تهیه وسایل مورد نیاز بیماران و معلولین و سالمندان.
۵-۱۳-۴-۲-امور سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی
پرداخت مستمری از کارافتادگی، پرداخت غرامت به آسیب دیدگان در حوادث کار، پرداخت حقوق بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی، تعویض و تمدید و صدور دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی، ارسال لیست و فهرست کارگران شاغل در کارگاه های تولیدی، ارسال اعلام بدهی، ابلاغیه و اجرائیه ها، پرداخت حق بیمه کارفرما و کارگر توسط پست مالی به سازمان تأمین اجتماعی، اخذ بن های کارگری و تحویل آن ها به کارگران، تحویل کالاهای مربوط به بن های کارگری به تعاونی های مصرف کارگری، اخذ کالاهای مربوط به بن های کارگری از تعاونی های مصرف و تحویل آن به کارگران، پرداخت های حمایتی سازمان بهزیستی.
۶-۱۳-۴-۲-امور قضائی
امور انحصار وراثت، امور مالک و مستأجر، امور وقف، امور وصیت، امور الزام به تمکین و تمرکز انفاق، پرداخت نفقه توسط پست مالی، امور دعاوی حقوقی پرونده های عسر و حرج، پرونده های تصرفات عدوانی، امور چک بلامحل، امور ثبت شرکتها، ارسال اخطاریه ها، ارسال اظهارنامه ها، ارسال دادخواست ها، ارسال صورت مجلس ها، ارسال وکالت نامه ها، پرداخت دیه و سایر پرداخت های مربوط به پرونده های قضایی توسط پست مالی.
۷-۱۳-۴-۲-امور مشترکین آب، برق، تلفن و گاز
قبول درخواست امور مشترکین هریک از سازمان های مذکور و اعلام پاسخ به درخواست کننده، پرداخت وجوه قبوض آب و برق و تلفن و گاز، قرائت کنتورهای آب و برق و گاز، هزینه های مربوطه از طریق پست مالی، توزیع قبوض آب و برق و گاز و تلفن، قبول ودایع و وجوه همیاری مربوط به متقاضیان تلفن.
۸-۱۳-۴-۲-امور شهرداری
امروزه شهرداری ها در سطح بسیار وسیعی در تعامل مستقیم با شهروندان هستند. به همین سبب لازم است سازوکارهای مختلفی برای ارتباط با شهروندان که اساساً یک ارتباط دو طرفه است، فراهم نمایند. در این میان پست با قابلیت هایی که دارد می تواند نقش چشمگیری در تأمین این ارتباط دوسویه و کاهش مراجعه مستقیم مردم به شهرداری ها و بلعکس ایفا نماید.
۹-۱۳-۴-۲-امور کشاورزی
ارسال و توزیع سم، ارسال و توزیع بذر، ارسال و توزیع کود شیمیایی، ارسال نمونه های کشاورزی، حمل و ارسال تولیدات کشاورزی به مراکز نگهداری یا فروش، اخذ وجوه مربوط به فروش محصولات کشاورزی از مراکز خرید و تحویل آن به کشاورزان، توزیع آرد بین نانوایان و قنادان و سایر اصناف مصرف کننده، توزیع مجلات و نشریات کشاورزی جهاد سازندگی بین کشاورزان و ارسال مکاتبات در رابطه با تهیه ماشین آلات و ادوات کشاورزی.
۱۰-۱۳-۴-۲-امور دامپروری

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Tags: