صرفه جویی در مصرف زمان و انرژی مراجعه کنندگان به سازمان های دولتی و غیردولتی
کاهش حجم دولت در حوزه تصدی گری
آزادسازی و صرفه جویی در منابع مالی و نیروی انسانی دولت
وجود قوانین و مقررات جهت برقراری ارتباط، تعامل و همکاری ادارات پست کشورها به منظور مبادله توزیع مرسولات از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و در این راستا نقش اتحادیه جهانی پست و اتحادیه های منطقه ای پست بسیار حائز اهمیت است. همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش حجم مبادلات پستی با سایر کشورها می تواند، منافع اقتصادی قابل توجهی را عاید پست کشور نماید. ضمن آنکه قرار گرفتن در مرکز مبادلات بین المللی منطقه ای زمینه مناسبی جهت افزایش درآمد حاصله از ترانزیت بسته های پستی بین المللی را بوجود خواهد آورد.
انحصار شکنی ناشی از آزادسازی و مقررات زدایی، تجدید ساختار سازمانی و قانونی مهندسی مجدد فرآیندها، شناور نمودن تعرفه های پستی، ورود متقاضیان غیردولتی به فعالیت های پستی می تواند به رقابت پذیر کردن فعالیت های پستی بیانجامد و از این رهگذر نقش پست در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تحقق یابد. در ادامه به برخی از نقش هایی که پست در نظام اجتماعی ایفا می نماید، اشاره خواهد شد.
۳-۴-۲نقش پست در حفظ محیط زیست (بهره وری سبز)
یکی از مسائل مورد توجه پست، سطح بالای توجه و ارزش نهادن عموم جامعه به موضوعات زیست محیطی است که این موضوع رابطه تنگاتنگی با اجرای فعالیت های اجتماعی آنان دارد. دیدگاه های جهانی در مورد بسیاری از مسایل در حال تغییر است. از جمله تغییرات عمده و مهم مورد توجه افکار عمومی در جهان امروز، اهمیت یافتن مسائل محیط زیست است. حفاظت از محیط زیست و درک اهمیت محیط زیستی سالم و پایدار به یک موضوع عمومی تبدیل شده است. به گونه ای که راه های برخورد با مشکلات موجود و اجتناب از مشکلات آینده در این زمینه، موضوع بسیاری از مباحث سیاسی، فنی و مطالعات علمی است. مسلماً محیط زیست یک موضوع درخور توجه برای ادارات پست است. هرچند که این امر در اکثر حالات امری پر هزینه است، اما می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست داشته باشد.
پست با گسترش خدمات خود می تواند در راستای کاهش خود پستچی گری و در نتیجه تردد و کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا نقش موثری را ایفا نماید. همچنین پست از طریق نوسازی ناوگان حمل و نقل و استفاده از وسائط نقلیه مناسب می تواند به صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک نماید. از سوی دیگر نقش پست در اشاعه فرهنگ توجه به حفظ محیط زیست از طریق تبلیغات، چاپ تمبر و … قابل انکار نیست.
در سیاست گذاری زیست محیطی، آگاهی مردم از موضوعات زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرد. افراد و سازمان ها باید در فعالیت های زیست محیطی کشور خود مشارکت داشته باشند. در این راستا، پست به عنوان بخشی از جامعه در این امر نقش مهمی ایفا می نماید.
شبکه پستی به واسطه جهانی بودن و گستردگی سطح فعالیت های خود، در جای جای کره زمین حضور دارد. روزانه به طور تقریبی ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ نفر از کارکنان پستی در سطح دنیا بالغ بر ۵۰۰ میلیون نامه، مطبوع، امانت و دیگر مرسولات را به نشانی های مختلف جابجا می کنند. کشورهای اتحادیه برای انجام رسالت خود تقریباً از ۶۰۰٫۰۰۰ وسیله نقلیه استفاده می کنند. (دفتر امور پست بین الملل، ۲۰۰۹)
در دومین همایش «پست و محیط زیست» که در دسامبر سال ۲۰۱۱ برگزار شد، کشورهای شرکت کننده، تعدادی فعالیت که تا حدودی برای مدیریت کارهای وابسته به پست آسان هستند را پیشنهاد و همچنین ابتکارات خود در زمینه حفظ محیط زیست را ارائه دادند. خلاصه مهمترین پیشنهادات کشورهای شرکت کننده به شرح زیر است :
گسترش و پیاده سازی یک سیاست برای حفظ محیط زیست در محدوده مدیریت کارهای پستی با سیاست حفاظت از محیط زیست کشور مربوطه با استفاده از UPU
نشر تمبرهای پستی برای ترویج آگاهی در مورد محیط زیست در محدوده کشور خود
به اشتراک گذاشتن اطلاعات در فعالیت های مربوط به محیط زیست با کشورهای مجاور و UPU
مشارکت با دیگر سازمان ها، شرکت های خصوصی، مشتریان و ارگان های محیط زیست برای ارائه یک بیمه تعاونی یا یک شرکت بازرگانی مشترک
بررسی استفاده از منابع سوختی دیگر و بنزین بدون سرب در وسایل نقلیه
بهینه سازی استفاده از سوخت
استفاده از کاغذهای قابل بازیافت
شرکت های پستی در دنیا همواره سیاست های خود را در رابطه با مسایل محیط زیست به صورت شفاف و گاهی نیز به صورت شعاری ارائه کرده اند.
در مجموع به نظر می رسد، همانطور که شرکت های پستی پیشرو در کشورهای صنعتی عمل می نمایند، نهادهای پستی می توانند نقش بسیار به سزایی در حفظ محیط زیست ایفا نمایند. از جمله مهمترین آثار مستقیم فعالیت صحیح شرکت های پستی در حفاظت از محیط زیست، نقش شرکت های پستی در کاهش سفرهای شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های ترافیکی، استفاده کمتر از سوخت و در نهایت حفظ منابع محیط زیست می باشد. در زیر به نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری پرداخته می شود.
۴-۴-۴-بررسی نقش پست در کاهش سفرهای شهری و برون شهری
بهترین روش بررسی نقش نظام پستی در کاهش سفرهای شهری و برون شهری، بررسی بازار بالقوه فعالیت شرکت های پستی می باشد. در صورتی که شرکت های پستی بتوانند سهم بیشتری از بازار بالقوه پست را به خود اختصاص دهند، به همان نسبت خواهند توانست از سفرهای شهری و بین شهری که به علت «خود پستچی گری» مشتریان بالقوه انجام می شود، بکاهند.
جدول زیر بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست از این بازار را نمایش می دهد.
جدول۳-۲: بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست
به سادگی و با یک عملیات ساده ریاضی در جدول بالا می توان نتیجه گیری نمود که شرکت پست در حالت ایده آل و در صورتی که بتواند تمامی بازار بالقوه را پوشش دهد، قادر خواهد بود تا بیش از ۳۰۰۰ میلیون سفر زائد شهری و برون شهری را از میان بردارد. اما در حالت واقع بینانه و مطابق اهداف شرکت پست، ترافیک بالقوه۱۵۰۰ میلیون مرسوله برای سال پایان برنامه چهارم توسعه هدف گذاری شده است که در این صورت نیز، تحت پوشش شرکت پست در سال ۱۳۸۸ البته در صورتی که شرکت پست بتواند به صورت کامل به هدف خود دست یابد، خواهد توانست قریب به ۱۰۰۰ میلیون سفر زائد شهری و برون شهری را کاهش دهد. کاهش این تعداد سفر شهری و بین شهری غیر ضروری، در سطح کشور منجر به کاهش ترافیک، افزایش بهره وری ملی، کاهش سطح استرس افراد و در نهایت رفاه بیشتر شهروندان خواهد شد. (مرکز تحقیقات پست، گزارش ۳۵، ۱۳۸۹)
۵-۴-۲بررسی نقش پست در فرآیندهای نظام اداری
پست، با توجه و تکیه بر شبکه وسیع و قدرتمند و قابل اعتمادی که در اختیار دارد، قادر خواهد بود تا با تسهیل ارتباطات در نظام اداری نقش بسزایی در بهبود و ارتقاء فرآیندهای نظام اداری ایفاء نماید. در این بخش و به عنوان یک مبنا و مرجع قابل قبول، به نقش نظام پستی در تحول نظام اداری پرداخته می شود. مطابق برنامه های نوسازی و تحول اداری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۴ تدوین شده، مواردی در خصوص تحول و بهبود نظام اداری کشور مطرح شده است. در بند اول این برنامه، یعنی «منطقی نمودن اندازه دولت» و در بخش سیاست های اجرایی، به افزایش بهره وری نیروی انسانی اشاره شده که قطعاً پست در جایگاه یک نهاد اجتماعی می تواند در این راستا کمک شایانی به ادارات دولتی نماید.
اما مهمترین و برجسته ترین نقش پست مطابق این برنامه، نقش پست در بند ۶ یعنی «اصلاح فرآیندها، اصلاح روش های انجام کار و توسعه فناوری اطلاعات» است که پست می تواند به صورت مستقیم در آن نقش ایفا نماید. به دلیل برجسته بودن نقش پست در این راستا، این بند از آیین نامه عیناً نقل می شود :
در راستای «ایجاد سیستم های مناسب و مکانیزه گردش کار برای ارباب رجوع» شرکت های دولتی می توانند به کمک شرکت پست و با در اختیار داشتن مشخصات و پروفایل مشتریان و ارباب رجوع خود، گام های مؤثری در راستای افزایش کارآیی و اثر بخشی اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان و ارباب رجوع بردارند.
بدین ترتیب سازمان ها و شرکت های دولتی و حتی خصوصی قادر خواهند بود تا با استفاده مناسب از خدمات پستی به کاهش فعالیت های دبیرخانه ای و خود پستچی گری بپردازند تا علاوه بر کاهش هزینه های اداری، با بکارگیری روش های نوین پستی باعث کاهش مراجعات مردمی گردند. در بند ۷ این برنامه در خصوص ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری چنین آمده است :
۴بند ۶– اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فنآوری اطلاعات
هدف :
بازنگری روش های انجام کار و استفاده بهینه و مطلوب از تکنولوژی پیشرفته و تسریع در عملیات و فعالیت های اداری و عرضه خدمات، همراه با صرفه جویی و سرعت.
سیاست های اجرایی :
کاهش و اصلاح روش های اجرایی انجام کار به منظور ساده کردن امور و رفع پیچیدگی.
ایجاد سیستم های مناسب و مکانیزه گردش کار برای اطلاع ارباب رجوع.
به کارگیری روش های نوین در راستای کاهش مراجعات مردمی.
استقرار بانک اطلاعاتی با توجه به مکانیزه شدن سیستم ها و روش های انجام کار در برخی از بخش ها.
در این راستا، پست می تواند با ارائه خدمات سریع، مطمئن و با قیمت مناسب، به شرکت های دولتی و حتی خصوصی در راستای کاهش مراجعات مردمی و ارائه خدمات سریع و بهینه به ارباب رجوع کمک نماید. اگرچه نقش پست در دو مورد فوق نسبت به سایر بندهای این آیین نامه، پر رنگ تر و مستقیم است، اما شرکت پست به صورت غیر مستقیم در سایر موارد این آیین نامه مانند استقرار نظام مدیریت زیست محیطی همانطور که در بخش بررسی جایگاه و نقش پست در حفاظت از محیط زیست عنوان شد و همچنین اطلاع رسانی و مشارکت بیشتر جامعه مدنی نیز می تواند به سازمان ها و شرکت های دولتی و حتی خصوصی کمک نماید.
۶-۴-۲ بررسی نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی
شبکه پستی از طریق ارتقاء کیفیت خدمات، امانتداری، حفظ و حراست و توزیع مرسولات، با جلب اعتمادی عمومی، ضمن ارتقای ارزش های ملی و مذهبی، سنت های حسنه و هنجارهای جامعه را گرامی داشته و از طریق انجام خدمات در زمینه انتقال مرسولات فرهنگی (کتب، نشریات، …) و نیز چاپ و انتشار تمبر به مناسبت های ملی و مذهبی و بزرگداشت مفاخر و مشاهیر، جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی، نقش شایان توجهی را ایفا نماید. همچنین با اتخاذ سیاست های خاص تعرفه ای در زمینه جابجایی مرسولات فرهنگی می تواند هزینه های مربوط به آموزش و توسعه فرهنگی جامعه را تقلیل داده و تاثیر مفیدی در ارتقاء فرهنگی جامعه داشته باشد. در ادامه به برخی نقش های پست در نظام فرهنگی جامعه پرداخته خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Tags: