آنالیز درخت خطا توسط H.R. Watson در سال ۱۹۶۲ و درآزمایشگاه های تلفن Bell و به درخواست نیروی هوایی آمریکا برای مطالعات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم های موشکی بالستیک بین قاره ای طرح ریزی شد .
روش آنها برای تشریح و توصیف تجهیزات داده پردازی و همچنین تجزیه و تحلیل منطقی خطاهای آن مورد استفاده قرار می گرفت .
بعد از آن مهندسین شرکت بوئینگ از جمله David Haasl این روش را مورد بازنگری و توسعه داد .
امروزه این تکنیک بطور وسیع در آنالیز ایمنی مخصوصاً در سیستم های تولید انرژی هسته ای کاربرد دارد.
۳-۵-۴ روش FMEA [۲۰]
FMEA تکنیکی است که برای اولین بار در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
استانداردهای نظامی MIL-P-1629 با عنوان ( روش آنالیز عیب ، تاثیرات مربوط و میزان اهمیت آن ) در نهم نوامبر ۱۹۴۹ انتشار یافت.
در غالب این استاندارد خطاها یا اشکالات پیش آمده به لحاظ تاثیر گذاری آنها در هدف غایی و میزان ایمنی پرسنل / تجهیزات طبقه بندی می شود.
اولین کاربرد رسمی این تجزیه و تحلیل تحت عنوان FMEA در صنایع هوا فضای ایالات متحده امریکا استفاده شد. در واقع در آن زمان FEMA به عنوان یک نوآوری و ابتکار برای پیشگیری از اشتباهات و خطاهای جبران ناپذیری مطرح گردید که وقوع هر یک از آنها باعث خسارات هنگفت و اتلاف سرمایه فوق العاده زیاد می گردید.
به طور کلی این روش تجریه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA نامیده شد. FMEA یک تکنیک مهندسی است که به منظور مشخص کردن و حذف خطاها، مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود در سیستم ، فرآیند تولید و ارائه خدمت، قبل از وقوع، در نزد مشتری، به کار برده می شود.
به صورت خاص FMEAدر ارزیابی ریسک روش تحلیلی است که می کوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندی کند.
مزایای FMEA
یک ابزار پیشگیری از خطرات است.
یک روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است.
یک روش مطمئن برای پیش بینی مشکلات و تشخیص مؤثرترین و کم هزینه ترین راه حلهای پیشگیری است
روشی ساده وبا قابلیت تعمیم برای فعالیتهای مختلف.
فصل چهارم:
نتیجهگیری وپیشنهادات
۴-۱ مقدمه
دراین بخش روش ساختار مدیریت ریسک بر اساس ISO31000 تعریف وخط مشی ودستورالعمل تدوین شده به همراه فرمهای تکمیل شده که حاوی شناسائی، ارزیابی وتعریف اقدامات پیشنهادی می باشد عنوان می گردد.سپس بر اساس سوالات مطرح شده در قسمت۱-۵ نتایج حاصل شده عنوان میگردد ودر پایان پیشنهادها و موانع موجود در این پایان نامه مطرح می شود.
۴-۲- ساختار مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:

عنوان سند :
ساختار مدیریت ریسک
براسایس بندهای استاندارد iso31000
کد:
تاریخ انتشار :
شماره بازنگری :
نام و امضاء تهیه کننده : نام و امضاء تاییدکننده: نام وامضاء تصویب کننده :

۱- هدف:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: