پایان نامه

بررسی سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع ابعاد سبک رهبری مبادله رهبر- ادامه مطلب…

By 92, ago