منبع مقاله با موضوع کازيمير، ميدان، مرزي

وسيله اثر ديناميک کازيمير توصيف کرد[55] و اين باعث مطالعه بيشتر فيزيکدان ها بر روي اثر ديناميک کازيمير شد. موفقيت در اندازه گيري نيروي استاتيک کازيمير که در قسمت هاي قبل مرور شد باعث جلب نظر فيزيکدان ها به مشاهده اثر ديناميک کازيمير (D.C.E) شد. در سال 1982 فورد و ادامه مطلب…

منبع مقاله با موضوع کازيمير، نيروي، آزمايش

مکارانش نيروي بين دو استوانه را که محورهاي آنها موازي مي باشند و يکي از آنها در داخل ديگري قرار دارد و هم محور نيز نيستند، با روش جمع مدها حساب کردند[30]. نتايج بالا نشان مي دهد که نيروي کازيمير به شدت به ناهمواري سطوح و هندسه آنها وابسته است. ادامه مطلب…

منبع مقاله با موضوع کنترل حرکت

و آيينه تخت کاملاً موازي نيروي کازيمير جاذبه است. 1-4 نيروي کازيمير همان طور که گفته شد ميدان الکترومغناطيسي کوانتومي هم داراي انرژي نقطه صفر است. اين انرژي نقطه صفر منشاء نيروي کازيمير است. در سال 1948، کازيمير که در آزمايشگاه تحقيقاتي فيليپس بر روي خواص محلول هاي کلوئيدي مطالعه ادامه مطلب…

منبع مقاله با موضوع ميدان، انرژي، نيروي

فصل سوم اين پايان نامه، مفهوم خلاء الكترومغناطيس به طور اصولي مورد بحث قرار داده شده است. پس از بررسي نوسانگر هارمونيك و هاميلتوني و معادلات حركت آن، در پايان اين فصل با تعريف ميدان مناسب، و استفاده از تابع قطع براي متناهي كردن مقدار انرژي پتانسيل و همچنين فرمول ادامه مطلب…

منبع مقاله با موضوع ميدان، نيروي، کازيمير

كليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتكارات و نو‌آوري‌هاي ناشي از تحقيق موضوع اين پايان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است. تقديم به: بندگاني که نگهدار علم خداوندند و چشمه‌هاي علم الهي را جوشان مي‌سازند و جام محبت او را به همديگر مي‌نوشانند. تقديم به: نخستين آموزگاران زندگي ام ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع نرم افزار، اطلاعات مربوط، بهره بردار

ها ( گرد آوري شده از واحد مهندسي و واحد ديسپچينگ) ، مي شود . مرحله سوم : شناسايي مخاطرات اين مرحله که به منظور شناسايي مخاطرات موجود در ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر انجام مي شود ، داراي اهميت بسيار زيادي است . زيرا هر گونه کوتاهي در اين ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع نرم افزار، شهرستان رشت، استان مازندران

از ابزار هاي تصميم گيري شركت ها و دولت ها در امر مخاطرات صنعتي و ايمني عمومي شناخته شده است . نرم افزار PHAST به صورت گسترده اي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است . علاوه بر آن ، نتايج حاصله که از مطالعه جداگانه مدل جامع پيامد UDM ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع نرم افزار

است . در اين مرجع بنا بر پايگاه اطلاعاتي که بر اساس حوادث اتفاق افتاده در واحد هاي فرآيندي پايه گذاري شده اند ، معادلاتي جهت محاسبه ميزان تکرار پذيري نشتي از انواع تجهيزات ، ارائه شده است که در ارزيابي ريسک بسيار مفيد مي باشد . در ذيل به ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جرقه، تشعشع، ناشي

مستقيم با شعله مي باشد . منطقه تحت تاثير آتش ناگهاني آن دسته از مناطقي هستند که غلظت گاز منتشر شده در آن ها از حد پايين اشتعال پذيري بيشتر باشد. بنابراين واضح است که مدل سازي آتش ناگهاني مبحثي جدا از مدل سازي انتشار نيست که جزئيات آن پيش ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع ناگهاني، فوراني، تخليه

و … * طراحي هاي شهري ( نحوه استقرار پنجره ها ، بازشوها و … ) * مکان يابي جهت گسترش فضاي سبز * عدم استقرار صنايع آلاينده در جهت باد غالب منطقه شکل ( 1- 7 ) . نمودار گلباد براي تعيين سرعت و جهت وزش باد غالب * ادامه مطلب…