مقاله رایگان با موضوع دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46 145. يقيني، محمد رضا، ” بررسي مباني فقهي بيمه “، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام ، 1379 ش العنوان: دراسة فقهية للتأمين علي الحياة من وجهة نظر الفقه الإمامي الباحث: رضا ميرزاخاني الاستاذ المشرف: الدکتور حسينعلي سعدي الاستاذ المساعد: الدکتور عليرضا دقيقي … Read moreمقاله رایگان با موضوع
دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

مقاله رایگان با موضوع دانشگاه تهران

الريات، چاپ هفتم1426ه ق) 60. سلاّر( قاضي حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمي، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، ‏( قم : ‏منشورات الحرمين، چاپ اول ‏1404 ه ق ) 61. سنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج7، جزء 2، ( بيروت : دار احياء التراث العربي، 1964م ) 62. شرتوني … Read moreمقاله رایگان با موضوع
دانشگاه تهران

مقاله رایگان با موضوع دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، تأمين و آرامش خاطر است … Read moreمقاله رایگان با موضوع
دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

مقاله رایگان با موضوع امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم … Read moreمقاله رایگان با موضوع
امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مقاله رایگان با موضوع شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

تعهد به نفع ثالث يکي از عوضين قرار گرفته است. بنابراين تعهد به نفع شخص ثالث، فرعي و خارج از اصل تعهد طرفين عقد نيست و لذا از راه ايقاع ممکن نبوده و نياز به يک پايه قراردادي دارد. برخي نيز ماهيت حقوقي بيمه عمر به نفع ثالث را ” ايقاع معلق ” دانسته اند … Read moreمقاله رایگان با موضوع
شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

مقاله رایگان با موضوع شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

ديگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بيگانه بوده و سود و زياني نمي برند. اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق، بي اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ايرادي که در اين موضوع به بيمه عمر وارد مي شود اين است که برخي از اقسام بيمه … Read moreمقاله رایگان با موضوع
شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

مقاله رایگان با موضوع شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

شرط كرده اند و بسياري از فقهاء نيز گروگذاري را در صدق اين مفهوم شرط كرده اند. شيخ انصاري (ره) قمار را به چهار قسم اساسي تقسيم مي‏كند و مي فرمايد قمار يا با وسايل مخصوص قمار و با برد و باخت است و يا با وسايل مخصوص قمار و بدون برد و باخت و … Read moreمقاله رایگان با موضوع
شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

مقاله رایگان با موضوع طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

هايي نيز وارد شده است که ما در اين جا به دليل جلوگيري از اطاله مطلب، از بيان آن ها صرف نظر مي نماييم. با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و اين که همه آن ها درباره تنجيز و تعليق عقد، عموميت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شيخ انصاري … Read moreمقاله رایگان با موضوع
طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

مقاله رایگان با موضوع طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطري که متوجه سرمايه بيمه گر مي باشد نيز خطري است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه مي دانند و درنتيجه موجب غرري شدن معامله نمي شود. اجماع مذکور نيز در مورد بيع و عقود ديگر ثابت نيست و نمي تواند به عنوان منعي … Read moreمقاله رایگان با موضوع
طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

مقاله رایگان با موضوع غرري، تأمين، "

روايت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در ساير معاملات و قراردادها نيز جاري مي شود.282 روايتي نيز داريم که پس از آن که نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم از بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات را ذکر مي کند، سپس علت آن نهي را غرري … Read moreمقاله رایگان با موضوع
غرري، تأمين، "