پایان نامه مدیریت گرایش منابع انسانی:ارائه عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف سازمان :

حالت مطلوب اموری می باشد که سازمان در کوشش به دست اوردن انهاست

1-11-2 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات :

انگیزه :

از دیدگاه دریانوردان یعنی ایجاد احساسی تعلق و دلبستگی به کار و ماندگاری در شغل دریانوردی

دریانوردان :

مقصود به مجموعه ای از افراد اطلاق می گردد که در رده های مختلف افسری و ملوانی بر روی     کشتی های اقیانوس پیما شرکت ملی نفتکش فعالیت دارند .

کشتی های تجاری اقیانوس پیما :

به کشتی های شرکت ملی نفتکش که در آبهای آزاد و بین کشورهای مختلف تحت قوانین بین المللی تردد می کنند اطلاق می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(این پژوهش کشتیهای ساحلی و بندری که اکثرا در امر خدمات اشتغال دارند شامل نمی گردد)

کارشناس خبره :

به دریانوردی گفته می گردد که در رده های افسر کلیدی و ملوانی بیش از ده سال سابقه کاری داشته باشد.

و در رده افسری به آخرین درجه افسری واحد خود در کشتی رسیده باشد و دارای حداقل 5 سال سابقه کاری داشته باشد (افسر دوم ـ مهندسی سوم و مهندسی برق و افسر تدارکات)

افسران کلیدی :

به فرمانده ، سر مهندس و افسر اول و مهندس دوم که سمت مدیریتی در کشتی دارند افسران کلیدی می گویند.

افسر :

به افسر دوم، افسر سوم و مهندس سوم ، مهندس چهارم و  دستیار مهندس و مهندسین برق و تدارکات که سمت عملیاتی درکشتی دارند افسر اطلاق می گردد .

ملوان :

به خدمه کشتی که زیر نظر افسران کشتی فعالیت دارند ملوان می گویند

تفویض اختیار به کارکنان :

‌    مدیریت سازمان بخشی از اختیارات مدیریتی خویش را به کارکنان واگذار کند.

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری :‌

مدیر به تنهایی برای سازمان تصمیم نمی گیرد بلکه کارکنان نیز در این امر دخیل بوده و به مدیر کمک خواهند نمود .

انسجام گروهی :

همبستگی و یکپارچگی کارکنان در راستای انجام فعالیت ها

تجهیزات محیط کار :

‌    کلیه وسایلی که کارکنان برای انجام مناسب امور به آنها نیاز دارند .

قوانین و مقررات سازمانی :‌

کلیه دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و اعلامیه هایی که در سازمان لازم الاجرا هستند

 

شرایط محیط کار:

در این پژوهش مقصود کیفیت زندگی کاری در کشتی شامل( ایمنی. سلامت. بهداشت. تغذیه و امکانات رفاهی) ، منابع وتجهیزات مورد نیاز محیط کار، وجود و به روز بودن قوانین و مقررات و دستورالعمل های مورد نیاز شغلی مطابق استانداردهای لازم در محیط کار می باشد

 

فراهم کردن امکانات رفاهی:

در این پژوهش منظوراز تسهیلات رفاهی(وام. خدمات درمانی. تعاونی مسکن. امکانات رفاهی اقامتی) ، فراهم کردن امکانات پیاده شدن از کشتی وبازدید از بنادرخارجی در سفرهای دریایی، فراهم کردن امکانات تفریحی برای اوقات فراغت در کشتی می باشد.

 

ارتباط سازمانی :

در این پژوهش مقصود تعامل بین افراد و مدیران (افقی وعمودی) در جهت گردش اطلاعات در کشتی  و سازمان، سهولت ارتباط کارکنان با مدیران، در اختیار قرار دادن اطلاعات سازمانی می باشد …

 

استقرار نظام ارشدیت و شایسته سالاری :

در این پژوهش مقصود ارتقا بر اساس عملکرد . ارزش قائل شدن بر اساس عملکرد با ارزیابی درست و صحیح عملکرد ومدیریت عملکرد می باشد

 

ایجاد زمینه هایی برای افزایش رضایت شغلی :

در این پژوهش مقصود تناسب اختیارات با حیطه وظایف، تبیین وظایف روشن و مدون، عادلانه بودن مواد وتبصرهای قرار داد فی مابین دریانوردان وشرکت، انسجام گروه های کاری، ارزیابی دقیق و درست عملکرد و ارتباط آن با حقوق و مزایا می باشد

 

در نظر داشتن منزلت دریانوردان در سازمان و اجتماع :     

در این پژوهش مقصود پذیرش وقدردانی از جانب مدیر و همکاران، ترویج فرهنگ دریانوردی به مقصود ارج گذاری اجتماعی، گسترش فضا وامکانات قدردانی از دریانوردان به مناسبت های مختلف        می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما