پایان نامه درباره نقش رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم معنویت

معنویت[1] یکی از نیازهای درونی بشر بوده و بعضی صاحب نظران آن را متضمن بالاترین سطح زمینه‌های رشد شناختی اخلاقی و کوشش همواره ی آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهای زندگی می دانند. همین امر باعث شده می باشد که سازمان بهداشت جهانی نیز در تعریف ابعاد وجودی بشر علاوه بر ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی به بعد معنوی نیز تصریح کند و بعد چهارم یعنی بعد معنوی را نیز در رشد و تکامل بشر مطرح کند (یعقوبی، 1388).  معنویت به عنوان انرژی، معنا، هدف و آگاهی در زندگی می باشد. جست وجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف زندگی می باشد. درک عمیق و ژرف ارزش زندگی، وسعت عالم، نیروهای طبیعی موجود، و نظام باورهای شخصی می باشد (زارعی متین و همکاران، 1390).

معنویت به معنای تأثیر زندگی یا روشی برای بودن و تجربه کردن می باشد که با آگاهی یافتن از یک بعد غیر مادی به وجود می آید و ارزش های قابل تشخیص، آن را معین می سازد (الکینز و همکاران[2]، 2004). معنویت حاصل یک احساس بی نظیر در هماهنگی با یک هدف الهی و منحصر به فرد می باشد آن چیز که برای بشر لازم می باشد تحول در آگاهی در مورد خویشتن می باشد. هرچه خواسته بشر متعالی تر باشد، کوشش بیشتری برای دستیابی به آن خواهد نمود (ویندایر، 1386) .معنویت حس والایی می باشد که شور و شوق و گرایش بشر را برای عدالت خواهی و انصاف افزایش می دهد و همنوایی و پیوستگی با خود و جهان آفرینش را پدید می آورد (تسی[3]، 2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خاطر نشان می گردد، ایمونز[4] کوشش نمود معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش، درچارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقداست معنویت می­تواند شکلی از هوش تلقی گردد؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلاًسلامتی بیشتر) را پیش  بینی می کند و قابلیت هایی را مطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد. گاردنر ایمونز را مورد انتقاد قرار می‌دهد و معتقد می باشد که بایستی جنبه هایی از معنویت را که مربوط به تجربه های پدیدار شناختی هستند (مثل تجربه تقدسی یا حالات متعالی) از جنبه­های عقلانی، حل مسأله و پردازش اطلاعات جدا نمود (آمرام[5]، 2005).

3- 2- 2- تاریخچه هوش معنوی

وقتی روان شناسان روش ها و ابزاری را برای اندازه گیری هوش ساختند، تعریف ارسطو از بشر هم زیرا حیوانی اندیشه ورز، مشغله ای فکری درمورد هوش شناختی پدید آورد. به دنبال آن ابزارهای سنجش، موسوم به آزمون های هوش برای اندازه گیری توانائی های ذهنی افراد ساخته گردید و کوشش گردید تا ارتباط ی هوش با مواردی همچون پیشرفت تحصیلی و موفقیت در زندگی حرفه ای و شخصی کشف گردد. در آغاز انتظار می رفت که بهره ی هوشی، پیش گویی قوی در زمینه موفقیت در مشاغل و پیشرفت تحصیلی باشد، اما در حقیقت بهره هوشی در زمینه پیش گویی های یاد شده چندان موفق نبود و این گونه برداشت گردید که به ظاهر بهره هوشی برای وارد شدن به چنین زمینه هایی با حداقل استانداردها در ارتباط می باشد و مشخص گردید که وقتی افراد به موفقیت در پیشرفت تحصیلی و زندگی نزدیک می شوند،

[1]. Spirituality

[2]. Elkins

[3]. Tacy

[4]. Emmons

[5]. Amram

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی