پایان نامه بررسی افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم پاداش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می گردد ، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان به خاطر میل به اهداف سازمان صرف می کند ، به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر ، سازمان به فرد پاداش می دهد پاداشی که فرد از سازمان دریافت می دارد یا به خاطر وظایف محول در حد عادی و متعارف می باشد که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده می گردد ، یا بخاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری می باشد که در این صورت از پاداش، به عنوان مزایایی فوق العاده و به خاطر کار فوق العاده صحبت می گردد.(سعادت،1386، 253)

سیستم پاداش در سازمان ، هر دو نوع عملکرد را در بر می گیرد ، و سیستمی می باشد که براساس موازین و شیوه های خاصی ، پاداش هریک از کارکنان متناسب با کارشان به آنها می دهند سیستم پاداش بایستی کارا و اثربخش باشد و به تعبیری دیگر ، تخصیص و اعطای پاداش در سازمان بایستی به گونه ای باشد که حداکثر بازده را برای سازمان ممکن سازد . به عنوان اولین قدم در این راستا سیستم بایستی طوری طراحی گردد که اعطای پاداش مشروط به عملکرد موثر باشد . تنها در این صورت می باشد که بهره گیری از پاداش به عنوان مکانیسمی برای تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان کارساز می باشد. (سعادت ، 1386 ، 253)

حقوق خوب مهم می باشد اما یک محیط کاری مناسب مهمتر از حقوق می باشد.

معمولاً پول آنقدر که تصور می گردد یک عامل برانگیزانده نیست اگر حقوق به قدر کافی بالا باشد که هزینه رهن منزل ، پوشاک کافی ، قرض های موجود ، غذایی را که گاهی بیرون خورده گردد تامین کند و به علاوه ها مقدار دیگری نیز برای تعطیلات سالانه باقی بماند افزایش حقوق تاثیر زیادی در تقسیم مشارکت کاری ندارد. البته هیچ کس واقعاً قصد ندارد پیشنهاد افزایش حقوق را رد کند اما درآمد بالا بزودی یک عادت می گردد و امری عادی تلقی می گردد. (سعادت ، 1386 ، 253)

آن چیز که کارکنان را تشویق می کند که بیشتر کوشش کنند به گونه نزدیک بستگی به رفاه شخصی و افزایش روابط انسانی و نوع کار مورد نظر دارد . محیط کاری خوب ، کار جالب ، و چشم اندازهای واقعی در مورد تحول شخصی ، کارکنان با صلاحیت را مجذوب می کند هنگامی که این عوامل وجود نداشته باشد کارکنان شروع به ورق زدن آگهی های استخدامی می کند و البته شغلی را حقوق بالاتری داشته انتخاب می کند . انگیزش اول و مهمتر از همه به عواملی غیر از پول بستگی دارد برعکس حقوق بالا فی نفسه تضمین نمی کند که افراد از کارشان لذت ببرند خبر خوب برای مدیریت این می باشد که بتواند سهم زیادی در افزایش انگیزش در کارکنان داشته باشد ، بدون اینکه این امر ذره ای هزینه در بر داشته باشد. (گودرزی ، 1384 ، 54)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما