منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حقوق بین الملل

Unlimited Liability: Serial Claims Aggregates and Alternatives: the American View’ in Kroner, R. (ed.), Transnational Environmental Liability and Insurance, Graham and Trotman and International Bar Association,1993, pp. 129-158.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

14. Eskenazi, N. J., ‘Forum Non Conveniens and Choice of Law In Re: The Amoco Cadiz Oil Spill’, J. Mar. & Com., Vol. 24, No.2, April, 1993.

15. Fitzmaurice, M. A., ‘International Protection of the Environment’ , Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 293, 2001, pp. 225-233.

16. Fitzsimmons, A. J. , ‘Non-Marine Environmental Liability: The Use of Insurance Pools and the European Dimension’, in Kroner, R. (ed.), Transnational Environmental Liability and Insurance, Graham and Trotman and International Bar Association,1993, pp. 166-179.

17. Fontaine, Emmanuel, ‘The French Experience: ‘Tanio’ and ‘Amoco Cadiz’ incidents compared’ in Graefrath, B., Responsibility and Damage Caused: Relationship Between Responsibility and Damages, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 1984-II, vol. 185, 1985, pp. 9-150.

18. Graham, Sarah, ‘Environmental Effects of Exxon Valdez Spill Still Being Felt’, Scientific American. 9 March 2008.

19. Grime, R.P., ‘Implementation of the 1976 Limitation Convention: Liability for Maritime Claims’, Marine Policy, July 1988, pp. 306-313.
Keeton, G. W, ‘The Lessons of the Torrey Canyon: English Law Aspects’, Currenct Legal Problems, 1968, Vol. 21, pp. 94-112.

20. Lammers, J. G., ‘Transfrontier Pollution and International Law, The Present State of Research’ in The Hague Academy of International Law, Center For Studies and Research in International Law and International Relations, Transfrontier Pollution and International Law, 1986, p. 100.

21. Maffei, M.C., ‘The Compensation for Ecological Damage in the ‘Patmos’ case’, in Francioni, F. and Scovazzi, T., International Responsibility for Environmental Harm, London, Graham & Trotman, 1991.

22. Manieri, Anthony, ‘Civil Liability for Vessel Source Oil Pollution Damage: A Multimlateral Problem in need of a Multilateral Solution’, 14 Suffolk Transnational Law Journal, Vol : 14 No : 457 ; 1990-1991. Pp. 457-491, at p. 458.

23. Okowa, Phoebe N., ‘Procedural Obligations in International Environmental Agreements’, BYBIL, vol. 67 (1996), pp. 275-336.

24. Owen, E., ‘Recovery for Economic Loss Under U.S. Maritime Law: Sixty Years Under Robins Dry Dock’, 18 J. Mar. L. & Com., Vol. 157,1987.

25. Oral, N., “Protection of Vulterable Marine Ecosystems in Areas Beyond National Jurisdiction: Can International Law Meet the Challenge?”, in Strati A. , Gavouneli A., and Skourtos A., Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea, Time Before and After, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2006, pp. 85-108.

26. Reid, Elspeth, ‘Liability for Dangerous activities: A Comparitive Analysis’, ICLQ, vol. 48, 1999, pp. 731-756.

27. Rosenthal, Linda and Raper, Carol, ‘Amoco Cadiz and Limitation of Liability for Oil Spill Pollution: Domestic and International Solutions’, Virginia Journal of Natural Resources Law, Vol. 5: 259. 1985-1986.

28. Sealing, Keith E., “Civil Procedure in Substantive Context: THE EXXON-VALDEZ Cases”, St Louis University Law Journal, Vol. 47, No. 63, pp. 63-86.

29.Sellschopp, H., ‘Multiple Tortfeasors/Combined Polluter Theories, Causality and Assumption of Proof/Statistical Proof, Technical Insurance Aspects’ in Kroner, R. P. (ed.), Transnational Environmental Liability and Insurance, Graham and Trotman and International Bar Association,1993, pp. 51-57.

30. Selvig, Erling, ‘An Introduction to the 1976 Convention’, in The Limitation of Shipownerr’s Libility: The New Law, London, Sweet & Maxwell, 1986, pp. 3-17.

31. Simma, Bruno, ‘From Bilateralism to Community Interest in International Law’, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 250 (1994-VI), pp. 291-300.

32. Stoll, Peter-Tobias, ‘Transboundary Pollution’, in Morrison, Fred L. and Wolfrum, Rudiger, International, Regional and National Environmental Law, The Hague, Kluwer Law International, 2003.

33. Stone, Ferdinard F., ‘Liability for Damage caused by Things’, in Andree Tunc (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XI. Torts. Part I, The Hague, Nijhoff, 1983.

34. Van Bar, C. , ‘Environmental Damage in Private International law’, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 268, 1997, 295-411.

35. Wetterstein, Peter, ‘A Proprietory or Possessory Interest: A Condition sine qua non for claiming damage for environmental impairment’, in Wetterstein, Peter, Harm to the Environment: the Right to Compensation and Assessment of Damage, Clarendon Press, 1997. pp. 47-50.

36. Wetterstein, Peter, ‘Environmental Damage in the Legal Systems of the Nordic Countries and Germany’, in Bowman, M. and Boyle, A., Environmental Damage in International Law and Comparative Law: Problems of Definition and Evaluation, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 222-242.

37. Wolfrum, Rudiger, ‘International Environmental Law: Purposes, Principles and Means of Ensuring Compliance’, in German Yearbook of International Law, vol. 33, 1991, pp. 308-330.

ج- منابع فرانسه
A. Books
1. Ballenegger, J., La Pollution en Droit International, Librairie Droz, Genève, 1975.

2. Du Pontavice, Emmanuel, La Pollution des Mers par les Hydrocarbures à propos de l’affaire du “Torrey Canyon”, Librairie Générale de Droit de Jurisprudence, 1968.

3. Dupuy, R. et Vignes, D., Traité du Nouveau Droit de la Mer, Edition Economica/Bruyland, 1985.

4. Hafner, Gerhard, and Huseyin Pazarci, Droit International, Editions Pedone, 2001.

5. Jourdain, Patrice, Les Principes de la Responsabilié, Editions Dalloz, Paris, 1992.

6. Kamto, M., “Les nouveaux principes du droit international de l’environnement”, Revue juridique de l’environnement, vol. 1 (1993), pp. 11 21.

7. Kiss, Alexandre, Droit International de l’Environnement, Pedone, 1989.

8. Kiss, A. et Beurier, J.P., Droit International de l’environnement, Editions Pedone, Paris, 2000.

9. Le Tourneau, P., Droit de la Responsabilité et des contrats, 7me édition, Dalloz, Paris, 2009.

10. Lucchinni, L., Le Procès de l’Amoco Cadiz: Présent et voies du futur, Annuaire Français de Droit Internatoinal, CNRS, 1978.

11. Montilla, L. M., l’Indemnisation des Victimes de Pollution à la suite des Catastrophes Maritimes, Faculté de Droit Université Laval, 2002.

12. Quéneudec, J. P., Conventions Maritimes Internationales, Ed. Pedone, Paris, France, 1979.

13. Tunc, André, La Responsabilité Civile, Editions Economica, Paris, 1990.

B. Articles
1. Dubourg, A. B., ‘Erika: la Reconnaissance du Vivant Non-commercial: une grande victoire pour la LPO et la Biodiversite¤!’, 6 January 2008, , 6 December 2009.

2. Dupuy, P.M., ‘La Contribution du Principe de Non Discrimination a l’Elaboration du Droit International de l’Environnement’, Revue Québécoise de Droit International, vol. 7 (1991-1992), pp. 135-141.

3. Gugenheim, P., ‘La Pratique suisse (1956)’, Annuaire suisse de droit international, Zurich, vol. XIV, 1957.

4. Kamto, M., ‘Les Nouveaux Principes du Droit International de l’Environnement’, Revue Juridique de l’Environnement, vol. 1, 1993, pp. 11–21.

5. Kiss, Alexandre, ‘‘Tchernobâle’ ou la Pollution Accidentelle du Rhin par les Produits Chimiques’, Annuaire français de droit international, vol. 33, 1987, pp. 719–727.

6. Kiss, Alexandre et Doumbé-Billé, S., ‘La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 3–14 June 1992)’, Annuaire français de droit international, vol.
38, 1992, pp. 823–843.

7. Smets, Henri, ‘Le Principe de Non-discrimination En Matière de Protection de l’Environnement’, Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 1/2000.

د- سایر منابع
A. Websites
http:// www.imo.org
http://www.iopcfund.org
http://www.imf.org
http://www.lieffcabraser.com
http://coordination-maree-noire.eu
http://www.bdix.net
http://www.ukpandi.com
http://www.sciam.com
http:// legifrance .gouv.fr
http://www.nepia.com
http://www.raahbordnews.com
http://www.findlaw.com
http://www.cedre.fr
http://www.itopf.com
http://www.factsonfile.com
http://www.lpo.fr

B. ILC Yearbooks
YILC, 1973.
YILC, 1978, vol. II (Part Two)
YILC, 1996, Vol. I.
YILC, 1998, Vol. II, (Part One).
YILC, 1998, Vol. II (Part Two).
YILC, 2006.

Cases
International

Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada), RIAA, vol. III (1938,1941), p. 1905.
Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports (1997), p. 7.
Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ Reports (1949), p. 4.
Chorzow Factory, Jurisdiction, P.C.I.J., 1927, Series A, No. 9. p. 7.

National
Eyak Native Village v. Exxon Corporation, 25 F. 3d 773, 775 (8th Cir. 1994)
Chanega Corporation V. Exxon Corporation, 991 P. 2d 769 (Alaska 1999)
Nelson v. Exxon Mobil Corporation, C059615 (California Court of Appeal 2008)
Southport Corporation v. Esso Petroleu, Co :Ltd ^1955$ é Lloydùs Rep : 655 (London 1978)
United States v. Exxon Corp., 2 Oil Spill Litigation News (Litigations Reporting Service), p. – 1048.

پیوست ها

پیوست شماره 1
طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص
مسئولیت مدنی بین المللی ناشی از عواقب زیانبار اعمالی
که در حقوق بین الملل منع نشده اند
طرح سال 2001:
پیش گیری از آسیب فرامرزی فعالیت های خطرناک
مقدمه
دولت های عضو،
با یادآوری بند 1 (الف) ماده 13 منشور سازمان ملل متحد، که اشعار می دارد مجمع عمومی به منظور تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن مطالعات و صدور توصیه هایی را به عمل می آورد،
با عنایت به اینکه اصل حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی داخل در سرزمین آنها یا به هر ترتیب تحت صلاحیت یا کنترل آنها،
همچنین با یادآوری اینکه آزادی دولت ها در انجام یا اجازه انجام فعالیت هایی در سرزمین آنها یا به هر ترتیب تحت صلاحیت یا کنترل آنها نامحدود نیست،
با یادآوری اعلامیه ریو در زمینه محیط زیست و توسعه مورخ 13 ژوئن 1992،
با شناسایی اهمیت ترغیب همکاری بین المللی،
به شرح زیر به توافق رسیده اند:
ماده 1. شمول
مواد حاضر بر فعالیت های مجاز بین المللی اعمال می گردند که خطر ایجاد آسیب فرامرزی قابل توجه را از طریق پیامد های فیزیکی خود در بر دارند.
ماده 2. کاربرد اصطلاحات
برای اهداف مواد حاضر:
الف) «خطر ایجاد آسیب فرامرزی قابل توجه» خطراتی را شامل می شود که در آنها احتمال بالایی از ایجاد خطر قابل توجه فرامرزی و نیز احتمال ضعیفی از ایجاد آسیب فاجعه آمیز فرامرزی وجود دارد؛
ب) منظور از «آسیب»، صدمه به اشخاص، اموال یا محیط زیست است؛
ج) «آسیب فرامرزی»، آسیبی است که در سرزمین یک دولت، یا در مکان های دیگری تحت صلاحیت یا کنترل دولتی غیر از دولت مبدأ شده باشد، صرف نظر از اینکه دولت های درگیر مرز مشترک دارند یا خیر؛
د) «دولت مبدأ» دولتی است که در سرزمین یا به هر ترتیبی تحت صلاحیت یا کنترل آن فعالیت های مذکور در ماده 1 طراحی و اجرا شده اند؛
و) «دولت در معرض خطر» دولت یا دولت هایی است که در سرزمین آن خطر آسیب فرامرزی قابل توجه وجود داشته یا بر هر مکانی که چنین خطری وجود دارد صلاحیت یا کنترل دارد؛
ه) منظور از «دولت های درگیر» دولت مبدأ و دولت در معرض خطر است.
ماده 3. پیش گیری
دولت مبدأ باید تمام اقدامات مناسب را به منظور پیش گیری از بروز آسیب فرامرزی قابل توجه یا در هر حادثه ای به منظور کاهش خطر ناشی از آن به انجام رساند.
ماده 4. همکاری
دولت های درگیر باید با حسن نیت با یکدیگر همکاری نموده و، در صورت لزوم، از کمک یک یا چند سازمان بین المللی ذیصلاح در پیش گیری از بروز آسیب قابل توجه فرامرزی یا در هر حادثه ای در کاهش خطر ناشی از آن بهره مند می شوند.
ماده 5. اجرا
دولت های درگیر باید همه اقدامات مربوط به قانونگداری، اقدامات اداری یا دیگر موارد را از جمله ایجاد مکانیزم های نظارتی مناسب در خصوص ترتیبات مواد حاضر انجام دهند.
ماده 6. دولت مبدأ باید اجازه قبلی خود را برای موارد زیر لازم بداند:
الف) هر یک از فعالیت های مشمول مواد حاضر که در سرزمین، صلاحیت یا تحت کنترل آن انجام می گیرد؛
ب) هر تغییر عمده در یکی از فعالیت های مشمول بند الف؛
ج) هر طرحی برای تغییر فعالیتی که ممکن است آن را به فعالیتی تحت شمول مواد حاضر تبدیل سازد.
2. لزوم اجازه که توسط یک دولت مقرر می گردد در خصوص همه فعالیت های در جریان نیز که تحت شمول این مواد قرار می گیرند، اعمال خواهد شد. اجازه نامه های صادرشده توسط دولت برای فعالیت های در جریان به منظور مطابقت با این مواد بازنگری خواهند شد.
3. در صورت عدم تطابق با شروط مندرج در اجازه نامه، دولت مبدأ اقدام لازم را از قبیل لغو اجازه نامه صورت خواهد داد.

ماده 7. ارزیابی خطر
هر نوع تصمیمی در خصوص صدور مجوز برای فعالیتی که تحت شمول مواد حاضر قرار می گیرد، باید به ویژه بر یک ارزیابی از آسیب فرامرزی حاصل از آن فعالیت، شامل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی آن استوار باشد.
ماده 8. اخطار و اطلاع رسانی
در صورتیکه ارزیابی مذکور در ماده 7 حاکی از وجود خطر ایجاد یک آسیب فرامرزی قابل توجه باشد، دولت مبدأ دولت در معرض خطر را به موقع از وجود خطر و ارزیابی صورت گرفته مطلع ساخته و اطلاعات فنی موجود و تمام اطلاعات دیگری را که ارزیابی بر آن استوار است، به آن دولت ارسال می دارد.
دولت مبدأ تا زمان دریافت پاسخ دولت در معرض خطر در مدت زمانی که

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *