تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران- پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

– مفهوم انگیزش

اصطلاح انگیزش به معنی حرکت می باشد و انگیزه را چرایی رفتار گویند. به بیانی دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش بشر اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. پس در تعریف انگیزه می توان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت می باشد از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که بشر را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد .تعریف دیگر انگیزه «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این کوشش در جهت ارضای بعضی از نیازهای فردی  سوق داده گردد».یکی از وظایف اولیه مدیر فراهم کردن موجبات انگیزش کارکنان در سطح بالایی از عملکرد می باشد. یعنی مدیر بایستی اطمینان پیدا کند که افراد کار می کنند، بطور منظم سرکار حاضر می شوند و سهم مثبتی از رسالت سازمان دارند. عملکرد شغلی به توانایی، محیط و همچنین انگیزش مرتبط می باشد. انگیزش یک فرایند زنجیره‌ای می باشد که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می گردد ، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی می گردد که محصول آن، رفتار نیل به هدف می باشد. توالی این فرایند ممکن می باشد منجر به ارضای نیاز گردد. پس انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می گردد در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید. در تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبیه و تشویق به عنوان انگیزه های بسیار قوی مطرح می باشد و در این ارتباط پول به عنوان ابزاری برای اعطای پاداش مطرح بوده، اما تنها عامل انگیزشی نیست(لاتم، 2007).

انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد بهره گیری توسط مدیران برای بهبود عملکرد افراد مورد بحث و مطالعه گرفته می باشد. نظریه پردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حرکت سریع سازمانها به سوی فن آوری، تأثیر بشر به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک سازمان بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته می باشد. از اینرو جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد(هاگمن،1992). یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان می باشد که زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می کند. امروزه نمی‌توان بدون در نظر داشتن اندازه بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت. از آنجا که بشر در توسعه تأثیر کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست بشر شکل میگیرد، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. پس یکی از وظایف مهم مدیر،ایجاد انگیزش افراد می باشد، بشر‌هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف‌های سازمانی. در یک طبقه‌بندی کلی انگیزه‌ها در سه گروه (فیزیکی، اجتماعی و روانی) قرار می‌گیرد. به بخشی از نیازهای بشر در محیط کار مانند تسهیلات رفاهی محیط کار (محل مناسب کار، هوا، نور و…) انگیزه‌های فیزیکی اطلاق می گردد. به دسته ای از نیازهای افراد که به رفتار دیگران به ویژه مدیریت سازمان ارتباط پیدا می کند و بیشتر نیازهای اجتماعی را برطرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن گروه ازنیازهایی که رضایت روحی افراد را در پی دارد، جزء انگیزه‌های روانی به شمار می رود ( هاگمن، 1992). انگیزش تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد می باشد تا به آن وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. می‌توان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف نمود. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند کوشش بیشتری می‌نمایند (رابینز،1388: 72) .انگیزش علت رفتارها می باشد. انگیزش به عوامل موجود در یک فرد تصریح دارد که رفتار را در جهت یک هدف فعال می سازند.

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی