سنجش و دانش -قبولی تضمینی در کاشناسی ارشد و دکتری - همه رشته ها

دانلود تست های ارشد

ادامه مطلب

نمونه سوالات (تست های آزمون آزمایشی) رشته مدیریت- سری اول

نمونه سوالات (تست های آزمون آزمایشی) رشته مدیریت- سری اول

 نمونه سوالات (تست های چهار گزینه ای) رشته مدیریت

برگرفته از آزمون های آزمایشی موسسه سنجش و دانش ، ماهان و مدرسان شریف

ادامه مطلب

یییییییییییییییی

یییییییییییییییی

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

new1برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به امن خرم تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

ادامه مطلب

تست 1

تست

new1

قیمت هفت هزار و پانصد تومان 70000 تومان

تست

 

یییییییییییییییی

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

new1برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به امن خرم تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

ادامه مطلب